Forarbejder til Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 9a