Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 16

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 318 af 31. marts 2007, jf.
lovbekendtgørelse nr. 16 af 04. januar 2017,
som ændret ved lov nr. 1715 af 27. december 2016, lov nr. 2214 af 29. december 2020 og lov nr. 416 af 05. april 2022

§ 16

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de afvigelser, de særlige grønlandske forhold tilsiger.