14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 8

Uddrag fra kommentarerne til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 8:

Til § 8
Med forslaget til § 8 skabes der hjemmel til, at fødevareministeren eller den, fødevareministeren bemyndiger hertil, i kontroløjemed kan indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i forbindelse med en generel kontrol med overholdelse af lovens regler. Der kan herunder ske sammenstilling og samkøring af oply...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.