14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 7

Uddrag fra kommentarerne til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 7:

Til § 7
Det foreslås, at fødevareministeren som i den nugældende lovs § 1, stk. 3, nr. 5, bemyndiges til at fastsætte regler om kontrol og tilsyn med, at loven eller de i medfør af loven fastsatte regler overholdes. På tilsvarende vis kan der fastsættes bestemmelser om kontrol med overholdelse af Det Europæiske Fæ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.