14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 16 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Miljø- og fødevareministeren kan meddele de forbud og påbud, der er nødvendige for overholdelse af loven eller af regler udstedt i medfør heraf eller bestemmelser i Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold omfattet af denne lov.

•••

Stk. 2 Hvis et påbud ikke efterkommes inden en nærmere fastsat frist, kan miljø- og fødevareministeren lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

•••
profile photo
Profilside