14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 2

Uddrag fra kommentarerne til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 2:

Til § 2
Til stk. 1 Ifølge gældende lovs § 1, stk. 1, kan fødevareministeren fastsætte bestemmelser om opbevaring og salg. Med forslaget udvides lovens anvendelsesområde fra alene at omfatte regulering af produktet og salg heraf til også at omfatte produktion, køb, distribution, import og eksport. Reguleringe...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.