14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 16 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om produktion, opbevaring, køb, salg eller anden form for overdragelse, distribution, import og eksport af alle produkter, der er bestemt til:

  • 1) Fremme af planters vækst, og hvis virkning helt eller overvejende beror på deres indhold af plantenæringsstoffer (gødninger).

  • 2) Fremme af omsætningen af indholdet af organisk stof i komposteringsmateriale (komposteringspræparater).

  • 3) Ændring af jords eller voksemediers fysiske, kemiske eller biologiske tilstand, og hvis virkning ikke eller kun i ringe grad beror på et indhold af plantenæringsstoffer (jordforbedringsmidler).

  • 4) Anvendelse som voksemedier for planter.

  • 5) Fremme af optagelsen af næringsstoffer ved podning på frø, planter, jord eller voksemedier.

•••

Stk. 2 Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at reglerne i denne lov og regler fastsat i medfør heraf skal gælde for produkter, der ikke er omfattet af stk. 1, men som har samme virkning.

•••
profile photo
Profilside