14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 15:

Til § 15
Til stk. 1 Det foreslås, at fødevareministeren kan fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden. Til stk. 2 Med forslaget til stk. 2 ophæves den gældende lov om gødning og jordforbedringsmidler m.m. Til stk. 3 I stk. 3 foreslås det, at regler fastsat i medfør af den ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.