14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 13:

Til § 13
Til stk. 1 Det foreslås i stk. 1, nr. 1, at overtrædelser eller undladelse af at efterkomme forbud og påbud meddelt efter § 5, stk. 1, eller § 6 kan straffes med bøde. Det foreslås endvidere i stk. 1, nr. 2, at den, der undlader at afgive oplysninger efter § 11, stk. 3, eller undlader af at stille ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.