14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 11

Uddrag fra kommentarerne til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 11:

Til § 11
Til stk. 1 Med den foreslåede bestemmelse gives der adgang til, at myndigheden kan foretage tvangsindgreb uden retskendelse, idet der er tale om kontrolforanstaltninger, og en domstolsprøvelse derfor i overvejende grad vil blive af formel karakter. En tilsvarende hjemmel findes i den gældende lovs § 3. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.