14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. § 10:

Til § 10
Til stk. 1 Bestemmelsen svarer til § 4 i den gældende lov. Bestemmelsen i § 4 blev indsat i loven som konsekvens af den ressortfordeling, der ved oprettelsen af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender blev fastlagt mellem Fødevareministeriet og det nye ministerium (jf. lov nr. 404 af 1. juni 2005 ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.