14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Lov om fremme af besparelser i energiforbruget § 20

Uddrag fra kommentarerne til lov om fremme af besparelser i energiforbruget § 20:

Til § 20
    Det følger af stk. 1, at afgørelser, som er truffet af miljø- og energiministeren efter loven eller regler udstedt i henhold til loven, kan indbringes for Energiklagenævnet., som er uafhængigt af ministeren, og som er nedsat i henhold til § 5, stk. 2, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.