Lov om foderstoffer § 8

Denne konsoliderede version af lov om foderstoffer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 282 af 08. maj 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 60 af 19. januar 2024

§ 8

Loven træder i kraft den 22. januar 1992.

Stk. 2 Lov nr. 340 af 26. juni 1975 om foderstoffer ophæves.

Stk. 3 Forskrifter fastsat i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.