14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om foderstoffer § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om foderstoffer og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1000 af 02. July 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Overtrædelse af § 2, stk. 1-3, og § 3, stk. 2, samt overtrædelse af påbud og forbud meddelt efter § 2, stk. 4, § 2 a og § 2 b, stk. 1, straffes med bøde.

•••

Stk. 2 I regler og bestemmelser, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 4 Ved udmåling af bødestraf for overtrædelse af bestemmelser nævnt i stk. 1 eller overtrædelse af regler fastsat efter stk. 2 skal det i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at der ved overtrædelsen er fremkaldt nærliggende fare for spredning, herunder indslæbning, af de alvorlige indberetningspligtige smitsomme sygdomme hos klovbærende dyr, som er fastsat i medfør af § 25 i lov om hold af dyr.

•••
profile photo
Profilside