14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om foderstoffer § 2b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om foderstoffer og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1000 af 02. July 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2b Miljø- og fødevareministeren kan i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, fastsætte de regler og træffe de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre den mest fordelagtige produktion og anvendelse af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr, undgå forurening m.v. og sikre foderstofforsyningen. Ministeren kan herunder fastsætte regler eller træffe bestemmelser om fravigelse af de i loven fastsatte regler.

•••

Stk. 2 Såfremt de i medfør af stk. 1 fastsatte regler eller trufne bestemmelser medfører et økonomisk tab for ejere m.v. af foderstoffer, er staten erstatningspligtig.

•••

Stk. 3 Erstatning ansættes i mangel af mindelig overenskomst i overensstemmelse med regler, der fastsættes af ministeren.

•••
profile photo
Profilside