14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1134 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Er den forurettede afgået ved døden som følge af forbrydelsen, underrettes den forurettedes nære pårørende efter § 5, stk. 1, og § 6, hvis vedkommende har anmodet herom.

•••
profile photo
Profilside