14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1134 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Hvis den forurettede har anmodet herom, underrettes den forurettede endvidere, hvis gerningsmanden under de betingelser, der er nævnt i § 1, 2. og 3. pkt., medvirker i et tv- eller radioprogram eller portrætinterview. Den forurettede underrettes i den forbindelse om, i hvilket medie programmet eller portrættet forventes bragt, og i det omfang det er den underrettende myndighed bekendt, så vidt muligt endvidere om det forventede sendetidspunkt for tv- eller radioprogrammet eller det forventede udgivelsestidspunkt for portrætinterviewet.

•••
profile photo
Profilside