14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1134 af 13. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Afgørelser efter denne bekendtgørelse træffes af politidirektøren.

•••

Stk. 2 Politidirektørens afgørelser kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside