14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 130 af 28. January 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Udnyttelse af tilladelser
En tilladelse, der er meddelt efter følgende bestemmelser, må ikke udnyttes før klagefristens udløb:

•••

Stk. 2 Hvis tilladelsen påklages, underretter den myndighed, der har givet tilladelsen, straks den, som har modtaget tilladelsen, om klagen.

•••
profile photo
Profilside