Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark

Bekendtgørelse nr. 918 af 26. juni 2017

§ 3

Tilladelsen fra Finanstilsynet skal angive de aktiviteter i bilag 4 og de instrumenter i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, som tilladelsen omfatter.

Stk. 2 Når Finanstilsynet har givet tilladelse, kan kreditinstituttet eller investeringsselskabet, jf. § 1, yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter med eller uden accessoriske tjenesteydelser her i landet omfattet af tilladelsen.