14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark § 2

Bekendtgørelse om tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, og som ønsker at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter i Danmark paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 918 af 26. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Et kreditinstitut eller et investeringsselskab, jf. § 1, der ønsker at yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter med eller uden accessoriske tjenesteydelser her i landet, skal til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen om tilladelse indsende følgende:

  • 1) Oplysninger om hvilke aktiviteter i bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, ansøgeren ønsker at udføre.

  • 2) Oplysninger om hvilke af de i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed nævnte instrumenter, ansøgeren ønsker at udføre aktiviteter med.

  • 3) En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighed om, at ansøgeren er underlagt tilsyn.

  • 4) En erklæring fra hjemlandets tilsynsmyndighed om, at de aktiviteter, der søges om tilladelse til, er omfattet af ansøgerens tilladelse i hjemlandet.

•••
profile photo
Profilside