14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1321 af 14. December 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Innovationsmiljøets ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af innovationsmiljøets interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Innovationsmiljøet skal give revisor adgang til at gennemgå innovationsmiljøets regnskabsmateriale og bestyrelsens forhandlingsprotokol til brug for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Innovationsmiljøet skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

•••
profile photo
Profilside