14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1321 af 14. December 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Der foretages revision i årets løb samt i forbindelse med aflæggelse af den interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af aktiviteter, der danner grundlag for medfinansiering af innovationsmiljøets etablering og drift samt forretningsgange vedrørende medfinansiering af forprojekter med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Revisionen udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen og foretages mindst én gang om året.

•••

Stk. 2 Revisor skal påse, at den interne årsrapport til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er opstillet i overensstemmelse med rapporteringsskemaer fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Desuden skal revisor påse, at den interne årsrapport ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for beløb ydet til medfinansiering af miljøernes etablering og drift, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og miljøets vedtægter. Endvidere påses det, at den interne årsrapports oplysninger om finansiering af forprojekter er i overensstemmelse med innovationsmiljøets beslutninger og underliggende registreringer herom.

•••

Stk. 3 Ved forvaltningsrevisionen skal revisor undersøge, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved innovationsmiljøernes forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i innovationsmiljøets rapportering til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om opnåede resultater samt om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

•••
profile photo
Profilside