Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 593 af 31. maj 2017

§ 15

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal offentliggøre og indsende rapporterne i medfør af § 283, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed inden for følgende frister:

  • 1) 20 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

  • 2) 18 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

  • 3) 16 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 2 En virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed skal offentliggøre og indsende rapporterne i medfør af § 283, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed inden for følgende frister, jf. dog stk. 3:

  • 1) 26 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2016, men før den 1. januar 2017.

  • 2) 24 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2017, men før den 1. januar 2018.

  • 3) 22 uger efter det regnskabsår, der afsluttes på eller efter den 30. juni 2018, men før den 1. januar 2019.

Stk. 3 Offentliggør en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed en samlet rapport om koncernens eller gruppens solvens og finansielle situation i henhold til § 10, skal virksomheden offentliggøre rapporten for regnskabsårerne 2016, 2017 og 2018 i overensstemmelse med fristerne i stk. 2.