14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 593 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Finanstilsynet kan godkende, at en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed undlader at offentliggøre oplysninger, jf. dog artikel 361 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••

Stk. 2 Godkendelse gives i følgende tilfælde:

  • 1) Hvis koncernens eller gruppens konkurrenter vil opnå en væsentlig og urimelig fordel såfremt oplysningerne offentliggøres.

  • 2) Hvis virksomheder i koncernen eller gruppen er bundet af tavsheds- eller fortrolighedspligt som følge af forpligtelser over for forsikringstagerne eller modparter.

•••

Henvisningerne til § 4, stk. 3 og 4, er forkerte. Der skulle være henvist til § 5, stk. 3 og 4, hvorfor vi har ladet referencerne pege derhen.

Stk. 3 § 4, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse for en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside