14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 593 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Koncerner og grupper
Udover reglerne i artikel 359-377 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) finder §§ 3, 4 og §§ 8-10 anvendelse for den rapport om solvens og finansiel situation, som en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed skal offentliggøre.

•••
profile photo
Profilside