14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 593 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Finanstilsynet kan beslutte, at selvom et gruppe 1-forsikringsselskab eller en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed offentliggør solvenskapitalkravet inklusive de beløbsmæssige effekter af krav om kapitaltillæg eller selskabsspecifikke parametre, skal selskabet eller virksomheden i en overgangsperiode indtil den 31. december 2020 ikke offentliggøre særskilte oplysninger om kapitaltillægget eller de selskabsspecifikke parametre.

•••

Stk. 2 Har Finanstilsynet truffet beslutning i overensstemmelse med stk. 1, skal gruppe 1-forsikringsselskabet eller virksomheden omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed i rapporten, som offentliggøres, angive at solvenskapitalkravets endelige størrelse endnu ikke er fastsat af Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside