14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 593 af 31. maj 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Finanstilsynet kan godkende, at en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed offentliggør en samlet rapport om koncernens eller gruppens solvens og finansielle situation i overensstemmelse med artikel 365-371 i forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••

Stk. 2 Offentliggøres en samlet rapport for hele koncernen eller gruppen, jf. stk. 1, skal datterselskaberne ikke offentliggøre separate rapporter om deres solvens og finansielle situation.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan påbyde en dattervirksomhed at offentliggøre oplysninger af væsentlig betydning, såfremt disse oplysninger ikke indgår i rapporten efter stk. 1.

•••

Stk. 4 I det tilfælde, hvor en virksomhed omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed offentliggør en samlet rapport i henhold til stk. 1 finder §§ 8 og 9 tilsvarende anvendelse, jf. dog artikel 367 i forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••
profile photo
Profilside