14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ændringer af en intern model
Et gruppe 1-forsikringsselskab kan kun foretage ændringer af en af Finanstilsynet godkendt intern model i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte politik for ændringer af den interne model, jf. § 15.

•••

Stk. 2 Ændringer af den interne model, der i politikken for ændringer af den interne model specificeres som større ændringer, jf. § 15, stk. 2, skal godkendes af Finanstilsynet, inden de kan træde i kraft. Ved ansøgning om godkendelse af en større ændring skal selskabet fremlægge dokumentation for indholdet af og baggrunden for ændringen.

•••
profile photo
Profilside