14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Finanstilsynets afgørelse
Finanstilsynets afgørelse vedrørende ansøgning om godkendelse af en intern model meddeles gruppe 1-forsikringsselskabet senest 6 måneder efter modtagelsen af en fuldstændig ansøgning.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan, efter at have godkendt den interne model, påbyde selskabet at opgøre et estimat over solvenskapitalkravet som opgjort ved anvendelse af standardformlen.

•••
profile photo
Profilside