14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Godkendelse af interne modeller
Et gruppe 1-forsikringsselskab, der ønsker at anvende en intern model til opgørelse af solvenskapitalkravet, skal ansøge Finanstilsynet om godkendelse heraf.

•••

Stk. 2 Anvendelsen af en intern model godkendes, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Gruppe 1-forsikringsselskabet har effektive procedurer til identificering, måling, overvågning, styring og rapportering af risici.

  • 2) Gruppe 1-forsikringsselskabet har fremlagt dokumentation vedrørende den interne model i overensstemmelse med § 4.

  • 3) Gruppe 1-forsikringsselskabet opfylder kravene i §§ 8-13.

  • 4) Gruppe 1-forsikringsselskabets bestyrelse har vedtaget og indsendt en politik for ændringer af den interne model, jf. § 15, som er godkendt af Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside