14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 §§ 3-19 finder tilsvarende anvendelse for virksomheder omfattet af § 175 b, stk. 1 eller 2, i lov om finansiel virksomhed ved anvendelse af en intern model til opgørelse af solvenskapitalkravet for koncernen eller gruppen.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan kun godkende en intern model for en koncern eller gruppe, der har selskaber beliggende i flere medlemslande, når Finanstilsynet er udpeget som koncerntilsynsførende af de berørte medlemslandes tilsynsmyndigheder.

•••
profile photo
Profilside