14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Finanstilsynet kan ved vurderingen af en ansøgning om at anvende en partiel intern model, der kun dækker visse delmoduler af et givet risikomodul, nogle af gruppe 1-forsikringsselskabets forretningsenheder inden for et bestemt risikomodul eller en kombination heraf, påbyde selskabet at udarbejde en overgangsplan for udvidelse af den partielle interne models anvendelsesområde, hvis tilsynet vurderer, at selskabets risikoprofil afviger væsentligt fra forudsætningerne i standardformlen.

•••

Stk. 2 Overgangsplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan selskabet agter at udvide modellens anvendelsesområde til andre delmoduler eller forretningsenheder med det formål at sikre, at modellen dækker hovedparten af selskabets forsikringsvirksomhed i relation til det specifikke risikomodul. Overgangsplanen skal desuden angive en tidshorisont for udvidelsen af den partielle interne model.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan fastsætte en anden tidshorisont, såfremt tilsynet vurderer, at den af selskabet fastsatte tidshorisont, jf. stk. 2, 2. pkt., ikke er passende.

•••
profile photo
Profilside