14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Finanstilsynet godkender en ansøgning om anvendelse af en partiel intern model, når betingelserne i § 3, stk. 2, er opfyldt, og følgende yderligere betingelser er opfyldt:

  • 1) Gruppe 1-forsikringsselskabet har godtgjort modellens begrænsede anvendelsesområde.

  • 2) Modellen er opbygget, så den kan integreres fuldstændigt i standardformlen, jf. artikel 239 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••
profile photo
Profilside