14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Et gruppe 1-forsikringsselskabs bestyrelse skal

  • 1) godkende ansøgningen om anvendelse af en intern model, samt ansøgninger om godkendelse af efterfølgende større ændringer af den interne model, inden disse indsendes til Finanstilsynet,

  • 2) indføre systemer, der sikrer, at den interne model fungerer korrekt, og

  • 3) sikre, at den interne models opbygning og funktionsmåde til enhver tid er hensigtsmæssig, samt at den interne model afspejler selskabets risikoprofil.

•••
profile photo
Profilside