14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en intern model for gruppe 1-forsikringsselskaber m.v. § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1165 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Fordeling af overskud og tab
Et gruppe 1-forsikringsselskab skal mindst én gang årligt undersøge årsagerne til overskud og tab inden for hver væsentlig forretningsenhed.

•••

Stk. 2 Gruppe 1-forsikringsselskabet skal påvise, hvordan kategoriseringen af risici, der anvendes i den interne model, forklarer årsagerne til overskud og tab, jf. artikel 240 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II). Kategoriseringen af risici og fordelingen af overskud og tab skal afspejle selskabets risikoprofil.

•••
profile photo
Profilside