Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014

§ 7

Innovationsmiljøet kan efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anvende den statslige medfinansiering, jf. § 6, stk. 2, til på statens vegne og/eller egne vegne at medfinansiere innovative iværksættere i de tilfælde, hvor nye service- og produktideer ikke skønnes at have mulighed for i fuldt omfang at opnå almindelig kommerciel finansiering.