Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014

§ 5

Ved medfinansiering af et forprojekt forstås primær offentlig finansiering af et forprojekt og sekundær offentlig finansiering af et supplerende forprojekt, som ligger i forlængelse af den primære medfinansiering.