Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 238 af 11. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 324 af 30. marts 2014

§ 12

Forvaltningsloven finder anvendelse på virksomhed, der udøves af innovationsmiljøet i forbindelse med afgørelse om tildeling af forprojektkapital.