14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 238 af 11. March 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Innovationsmiljøet skal efter forudgående aftale give ministeriet eller den, som ministeriet bemyndiger hertil, adgang til innovationsmiljøets regnskaber, forretningsbøger mv.

•••

Stk. 2 De projektansvarlige og/eller de juridisk ansvarlige for projekterne skal opbevare rapporter, herunder regnskabsmateriale, bestyrelsesprotokoller og andre oplysninger om forprojektet, så længe en kontrol og evaluering kan finde sted, og på opfordring stille materialet til rådighed for ministeriet.

•••

Stk. 3 Til brug for kontrol kan ministeriet indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne og andre offentlige myndigheder.

•••

Stk. 4 Den innovative iværksætter skal være villig til, under sikring af fuld anonymitet, at give oplysninger i forbindelse med evalueringer i op til 5 år efter forprojektet er afsluttet.

•••
profile photo
Profilside