14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om godkendte innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 238 af 11. March 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Til medfinansiering af forprojekter kan innovationsmiljøet anvende et eller flere af følgende finansieringsinstrumenter:

  • 1) Lån,

  • 2) ansvarlige lån,

  • 3) kapitalindskud og

  • 4) andre lignende finansieringsinstrumenter.

•••

Stk. 2 Valg af finansieringsinstrument og omfanget af medfinansieringen fastsættes af innovationsmiljøet i en samarbejdsaftale med den innovative iværksætter.

•••

Stk. 3 Anvender innovationsmiljøet lån, ansvarligt lån eller tilsvarende finansieringsinstrument skal der aftales mulighed for tilbagebetaling.

•••

Stk. 4 Ydes medfinansieringen som kapitalindskud på vegne af staten, tilfalder ejerskabet ministeriet, der kan henlægge administrationen af ejerskabet til innovationsmiljøet.

•••

Stk. 5 For forprojekter, hvor medfinansieringen ydes på vegne af staten, tilhører tilbagebetalingen ministeriet.

•••

Stk. 6 Den statslige medfinansiering af forprojekter administreres i henhold til EU's statsstøtteregler, jf. for tiden Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), artikel 35.

•••

Stk. 7 Innovationsmiljøerne skal ved medfinansiering følge ministeriets betingelser for medfinansiering.

•••
profile photo
Profilside