14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Begravelsesloven § 9

Lov om begravelse og ligbrænding paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af begravelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 43 af 17. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse af de i § 7 nævnte spørgsmål, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden spørgsmålet for skifteretten.

•••

Stk. 2 I tilfælde af uenighed mellem de efterladte om valg af gravsted kan spørgsmålet herom indbringes for skifteretten.

•••

Stk. 3 Skifterettens afgørelser efter stk. 1 og 2 træffes ved kendelse, der ikke kan kæres.

•••
profile photo
Profilside