14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Begravelsesloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til begravelsesloven § 8:

Formodningsreglen i den gældende lovs § 8, stk. 1, 2. pkt. om at »Var afdøde ved sin død medlem af en ligbrændingsforening eller lignende sammenslutning, anses dette som udtryk for et ønske om ligbrænding, medmindre det modsatte godtgøres« foreslås ophævet. Der er tale om en regel, som må anses for at være utidssvarende. Det bliver såled...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.