14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Begravelsesloven § 8

Lov om begravelse og ligbrænding paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af begravelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 43 af 17. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ved afgørelse af, om liget skal begraves eller brændes, skal ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, efterkommes.

•••

Stk. 2 Ved afgørelse af, om begravelseshandlingen skal være kirkelig eller borgerlig, skal ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, efterkommes. Var afdøde ved sin død medlem af folkekirken eller et trossamfund uden for folkekirken, anses dette som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse, medmindre det modsatte godtgøres.

•••

Stk. 3 Foreligger der ingen tilkendegivelser fra afdøde med hensyn til de i stk. 1 og 2 nævnte spørgsmål, skal ønsker herom fra den, der fremsætter anmodningen om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, efterkommes, medmindre en person, der stod afdøde nærmere, fremsætter et herfra afvigende ønske.

•••
profile photo
Profilside