14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Begravelsesloven § 5a

Lov om begravelse og ligbrænding paragraf 5a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af begravelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 43 af 17. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5a Anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding skal ske ved anvendelse af den digitale løsning, som Kirkeministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af begravelsesmyndigheden, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Hvis begravelsesmyndigheden finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal begravelsesmyndigheden tilbyde, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Begravelsesmyndigheden bestemmer, hvordan en anmodning omfattet af 1. pkt. skal indgives, herunder om den skal indgives mundtligt eller skriftligt.

•••

Stk. 3 Begravelsesmyndigheden kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde undlade at afvise en anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for begravelsesmyndigheden ved at modtage anmodningen på anden måde end digitalt.

•••

Stk. 4 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for begravelsesmyndigheden.

•••
profile photo
Profilside