14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Begravelsesloven § 3

Uddrag fra kommentarerne til begravelsesloven § 3:

Den foreslåede affattelse af § 3, stk. 2 skal ses i sammenhæng med forslaget til bestemmelsen i stk. 4, der indebærer, at kompetencen til at træffe afgørelse i sager vedrørende urnenedsættelse på privat grund og sager vedrørende deling af aske flyttes fra kirkeministeren til stiftsøvrigheden. Der er ikke med den ændrede affattelse a...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.