14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Begravelsesloven § 2

Lov om begravelse og ligbrænding paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af begravelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 43 af 17. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Begravelse skal ske på folkekirkens kirkegårde eller andre af kirkeministeren godkendte gravpladser.

•••

Stk. 2 Gravsætning i kirker eller dertil hørende gravkapeller eller krypter kan dog ske, hvor dette hidtil har været særlig hjemlet eller under særlige omstændigheder tillades af kirkeministeren.

•••
profile photo
Profilside