14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Begravelsesloven § 16

Lov om begravelse og ligbrænding paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af begravelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 43 af 17. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Kirkeministeren kan tillade anlæg af kommunale begravelsespladser. På sådanne begravelsespladser skal der af kommunen opføres mindst ét begravelseskapel, medmindre der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen. Folkekirkens præster og præster i trossamfund uden for folkekirken kan foretage begravelse på pladsen.

•••

Stk. 2 Kirkeministeren kan under ganske særlige omstændigheder tillade anlæggelse af andre begravelsespladser end de i stk. 1 nævnte.

•••

Stk. 3 Tilladelser efter stk. 2 kan bl.a. betinges af, at der stilles sikkerhed for begravelsespladsens vedligeholdelse. Sikkerhedens art og størrelse fastsættes af kirkeministeren.

•••

Stk. 4 For de i stk. 1 og 2 nævnte begravelsespladser fastsættes regler om bestyrelse, tilsyn og benyttelse m.v. i en af kirkeministeren stadfæstet vedtægt eller i særlige tilfælde på anden måde efter kirkeministerens nærmere bestemmelse.

•••
profile photo
Profilside