14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Begravelsesloven § 10

Lov om begravelse og ligbrænding paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af begravelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 43 af 17. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Begravelse eller ligbrænding må ikke foretages, før afgørelse af de i § 7 nævnte spørgsmål foreligger. Det samme gælder begravelseshandlingen. Kirkeministeren kan dog fastsætte regler, hvorefter bestemmelsen i 2. pkt. kan fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor.

•••
profile photo
Profilside