14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Befordringsrabatloven (videregående uddannelser) § 3

Lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 791 af 09. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Rabat efter § 1 gives til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af et egenbetalingsbeløb på 18,37 kr. (2010-niveau) for hver dag, det personlige periodekort er gyldigt, jf. dog stk. 2

•••

Stk. 2 For den del af udgiften til personlige periodekort, der ligger over 69,99 kr. (2016-niveau) pr. dag, ydes en rabat på 50 pct.

•••

Stk. 3 Satserne i stk. 1 og 2 reguleres én gang pr. kalenderår på et tidspunkt fastsat af uddannelses- og forskningsministeren med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den egenbetaling, der gælder på reguleringstidspunktet. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste ørebeløb.

•••

Stk. 4 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelsen i stk. 2 ikke finder anvendelse for studerende, der har bopæl i visse kommuner.

•••
profile photo
Profilside